ข่าวสาร

ราคาโน๊ตบุ๊ค
ราคาโน๊ตบุ๊ค มีราคา เริ่มต้นตั้ง 4500-5900 บาท
รุ่น Dell , NEC , TOSHIBA
ราคาเน็ตบุ๊ค มีราคาเริ่มต้นตั้ง 3900
รุ่น NEC