สินค้า

คอมพิวเตอร์ IBM Think Center

IBM Think Center

CPU: Inlet Celeron 2.4 GHz.
RAM: DDR1 512 MB.
HDD: 40 GB.
CD-ROM: CD-R
เฉพาะเครื่อง                     1,700 บาท
ครบชุด+จอ LCD15นิ้ว     3,400 บาท
ครบชุด+จอLCD 17 นิ้ว   3,800 บาท
สินค้า รับประกันคุณภาพ 1ปีเต็ม