สินค้า

คอมพิวเตอร์ PC IBM FUJITSU

 FUJITSU FMV-C5200

CPU: Inlet Pentium4 3.2 GHz. (478)
RAM: DDR1 512 MB.
HDD: 80 GB.
CD-ROM: CD-R
เฉพาะเครื่อง                     2,450 บาท
ครบชุด+จอ LCD15นิ้ว     4,150 บาท
ครบชุด+จอLCD 17 นิ้ว   4,550 บาท
สินค้า รับประกันคุณภาพ 1ปีเต็ม