สินค้า

คอมพิวเตอร์ PC ACER POWER FT100

ACER POWER FT100
 

CPU: Inlet Pentium4 2.8 GHz. (478)
RAM: DDR1 512 MB.
HDD: 80 GB.
CD-ROM: DVD-ROM
เฉพาะเครื่อง                     2,450 บาท
ครบชุด+จอ LCD15นิ้ว     4,150 บาท
ครบชุด+จอLCD 17 นิ้ว   4,550 บาท
สินค้า รับประกันคุณภาพ 1ปีเต็ม